Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka Kapacita
  201 201 36
  203 203 24
  205 205 20
  207 207 36
  210 210 36
  212 212 24
  301 301 20
  303 303 36
  305 305 36
  307 307 36
  308 308 20
  309 309 32
  310 310 30
  312 312 36

© aScAgenda 2020.0.1184 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.09.2019

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - RNDr. Vladimír Korček, riaditeľ školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľa školy

  +421 55 6221937 - Ing.Jana Lenhardtová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

Fotogaléria