Navigácia

Základné informácie História školy Darcovstvo krvi iBOBOR KLOKAN Správa školy SOČ Školský poriadok Olympiáda ľudských práv Absolventský program Sociálne štipendium ODPISY VYSVEDČENÍ Absolventská prax Informácia pre uchádzačov o zamestnanie Preukaz ISIC

Preukaz ISIC

Vážení rodičia!

Život stredoškoláka sa stáva každým rokom nákladnejším. Našim študentom preto vydávame preukazy ISIC/EURO26, s ktorými môžu ročne ušetriť desiatky až stovky eur.  Chceli by sme Vás upozorniť, že preukaz, ktorý nemá označenie 09/2020, nie je pre školský rok 2019/2020 platný a preto nie je možné využívať jeho výhody.

S platným preukazom Vaše dieťa získava možnosť:

1.    denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami.

2.    využiť vďaka preukazu zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete.

Napr. v kine, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní. Viac na www.isic.sk

3.    Využiť svoj preukaz na študentské cestovné vo viacerých SAD pri platbe v hotovosti a až 75% zľavu na vlaky v Čechách aj počas letných prázdnin a ušetriť na jedinej ceste napr. do Prahy až 10€.  (platí aj pre maturantov)

4.    uplatniť si nárok na ISIC paušál len za 9€, s výhodným balíkom mobilných dát. Viac na www.isicpausal.sk

5.    uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie len za 13,50€ http://isic.sk/poistenie-istotka

Platnosť preukazu sa obnovuje známkou ISIC v hodnote 10 eur, ktoré je potrebné uhradiť prevodom na účet vedený v TATRA BANKE, IBAN  SK39 1100 0000 0029 4804 3493. Naša škola vydáva známky v období od 1.6.2019-31.10.2019

 

Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby (pre jej identifikáciu) :

 

-          špecifický symbol platby pridelený škole : 387981

-          variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

-          do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka, názov školy

Známku si bude vaše dieťa môcť prevziať u pani Ing. Anny Purczovej.

 

Známku môžete objednať aj priamo na www.objednaj-preukaz.sk s doručením domov.

 

Učte svoje deti šetriť a získavať výhody medzinárodného preukazu ISIC tak, ako to robia študenti stredných a vysokých škôl po celom svete.

 

 

     V Košiciach 31.5.2019                                                        RNDr. Vladimír Korček

                                                                                                riaditeľ školy

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - RNDr. Vladimír Korček, riaditeľ školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľa školy

  +421 55 6221937 - Ing.Jana Lenhardtová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

Fotogaléria