Navigácia

Rodičovská rada školy (ZRPŠ) Rada školy ROZPOČET Žiacka školská rada

Školské rady

Rodičovská rada školy (ZRPŠ)

Rodičovská rada pri SOŠ železničná v  školskom roku 2018/2019

Predseda:   Dušan     HORVÁTH

Podpredseda: Marianna  SPIŠÁKOVÁ

Pokladník:  Mgr. Monika PIŠTEJOVÁ 

Členovia:

Trieda

Triedny učiteľ

Meno a priezvisko

triedneho dôverníka

I.A

Mgr. Szabóová

 

Lucia Leskovjanská

I.B

RNDr. Švedová

 

Jozef Dancák

I.D

Mgr. Brutovská

Ing. Katarína Titková, PhD.

I.KM

Ing. Keltošová

 

Perla Palčíková

II. A

Mgr. Galociová

Marianna Spišáková

II. BD

Ing. Lehotský

Mgr. Monika Pištejová

II. KM

Mgr. Briančinová

Lenka Šagátová

II.EF

Ing. Papcun

Milada Závodníková

III.A

Ing. Špilár

Peter Matula

III.B

RNDr. Hasičková

Anna Begalová

III. KM

Mgr. Mryglotová

Dana  Bičkošová

III. E

PhDr. Majicová

Iveta Gubová

IV. A

Mgr. Číkoš

Dušan Horváth

IV.BD

Ing. Petrovský

Dagmar Bérešová

IV. KM

PhDr.Kurucová

Alexandra Lénartová

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - RNDr. Vladimír Korček, riaditeľ školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľa školy

  +421 55 6221937 - Ing.Jana Lenhardtová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

Fotogaléria