Navigácia

Základné informácie História školy Darcovstvo krvi iBOBOR KLOKAN Záverečná správa školy SOČ Školský poriadok Olympiáda ľudských práv Absolventský program Sociálne štipendium ODPISY VYSVEDČENÍ Absolventská prax Informácia pre uchádzačov o zamestnanie Preukaz ISIC ISIC Transdata Ubian Bezplatná preprava ZSSK Ubytovanie Pomoc v korone

Ubytovanie

Ponuka ubytovania v školskom internáte v areály školy

SOŠ železničná Palackého 14, 040 01 Košice

študenti stredných škôl

25 Eur 1 osoba / mesiac

študenti vysokých škôl 

80 Eur 1 osoba / mesiac

ubytovanie počas športových a kultúrnych akcií 

10 Eur 1 osoba / noc

iné krátkodobé ubytovanie

10 Eur 1 osoba / noc

 

CENY ZA PRENÁJOM A SLUŽBY :

Ubytovanie krátkodobé - 9,-€ ( žiaci, ktori neplatia daň mestu Košice )

Ubytovanie pracujúci  100 E /mesiac ( 2 osoby na izbe )

Ubytovanie pracujúci  120 E / mesiac ( 1 osoba na izbe )

Vel'ká telocvičňa - 20,- € / hod.

Malá telocvičňa - 15,- € / hod.

Spoločenská miestnost' - 15,- € / hod.

Jedáleň - 10,-€ / hod.

Zasadačka na l.poschodí Sl - 10,- € / hod.

 

Bunka zahŕňa :

2 izby, dvojposteľové,  na každej bunke je WC a sprchovací kút, Wifi.

Kontakt pre ubytovanie : 

 +421 (055) 6228363 - sekretariát riaditeľa školy
Pracovné dni od 7.00 - 15.00 hod

Kontakt pre ubytovanie mobil : 

0902 387 700 Pondelok až Piatok od 7.00 - 15.00 hod 

 

Žiadosť o ubytovanie : klik sem

Platnost' cennfka od 01 .01.2021

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria