Stredná odborná škola železničná úzko spolupracuje s budúcimi zamestnávateľmi svojich absolventov.

Študijné odbory – štúdium 4 roky

strojárstvo – duálne vzdelávanie

 • 2413 K mechanik strojov a zariadení

Absolvent získa maturitné vysvedčenie, výučný list, zváračské oprávnenie – zváračský preukaz.

V študijnom odbore 2413 K mechanik strojov a zariadení okrem firiem, zapojených do duálneho vzdelávania – U. S. Steel Košice, KUENZ- SK s.r.o. ,  IMA SCHELLING  Slovakia s.r.o a tiež COLAR, s.r.o, spolupracuje škola so Železnicami Slovenskej republiky ako aj so Železničnou spoločnosťou Slovensko a Železničnou spoločnosťou CARGO.

 

elektrotechnika – duálne vzdelávanie

 • 2697 K mechanik elektrotechnik

Zameraný na silnoprúdovú techniku, ako jediný študijný odbor na Slovensku aj na oznamovaciu a zabezpečovaciu techniku v doprave .

Absolvent získa maturitné vysvedčenie, výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

V študijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik okrem firiem, zapojených do duálneho vzdelávania - U. S. Steel Košice, s.r.o., Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, Kuenz-SK - škola úzko spolupracuje v uvedenom študijnom odbore tiež s firmou Betamont s.r.o. pre umožnenie vyučovania niektorých technicky náročných tém na pracoviskách a prevádzkach firiem. Duálne vzdelávanie sa snažíme rozšíriť aj o iné zamestnávateľské firmy v rámci spolupráce pre poskytovanie hmotného a finančného zabezpečenia žiakov našej školy.

komercia - štipendijný program ZSSK

 • 3759 K komerčný pracovník v doprave

Zameraný na železničnú dopravu  -  vhodný aj pre dievčatá.

V študijnom odbore 3759 K komerčný pracovník v doprave absolvujú žiaci v zmysle podpísanej dohody o odbornej spolupráci hodiny praktického vyučovania na pracoviskách Železničnej spoločnosti Slovensko - ZSSK, a.s., Železničnej spoločnosti CARGO, kde využívajú  znalosti výpočtovej techniky v informačných systémoch pre osobnú prepravu, účtovníctvo v železničnej doprave a preprave, získavajú informácie o medzinárodných podmienkach pri preprave osôb, okrem iného aj reklamácie cestovného.

 

 • 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy 

Zameraný na železničnú dopravu  -  vhodný aj pre dievčatá.

V študijnom odbore 3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy  škola spolupracuje so spoločosťou   Železnice Slovenskej republiky prostredníctvom duálneho vzdelávania. Žiaci získavajú informácie z riadenia  a koordinácie vlakovej dopravy, organizácie prevádzkových informačných systémov. Možnosti uplatnenia v praxi: výpravca, dozorca prevádzky, kontrolný dispečer.

 

marketing

 • 6405 K pracovník marketingu

Zameraný na cestovný ruch - vhodný aj pre dievčatá.

V študijnom odbore 6405 K pracovník marketingu so zameraním na cestovný ruch získavajú žiaci cenné praktické zručnosti v prevádzkach cestovných kancelárií, reklamných agentúr, hotelov a reštaurácií v Košiciach a košickom regióne. Škola sa pýši dlhoročnou spoluprácou s vybranými hotelmi, reklamnými agentúrami, cestovnými kanceláriami. Spolupráca s CK, s ubytovacími a stravovacími zariadeniami prináša kladné hodnotenia a ďalšiu spoluprácu. V reklamných agentúrach sa žiaci stretávajú s profesionálnym prístupom pri návrhoch a realizácii reklamy. Počas letných prázdnin vybraní žiaci dostávajú ponuku pracovať v hoteloch ako personál, v reklamných agentúrach pri tvorbe reklám.

 

Učebné odbory – štúdium 3 roky

elektrotechnika – duálne vzdelávanie

 • 2683 H 11 elektromechanik

Zameraný na silnoprúdovú techniku

Absolvent získa výučný list, osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

V učebnom odbore 2683 H 11 elektromechanik pripravuje škola žiakov formou  duálneho vzdelávania s podporou najväčšieho Slovenského zamestnávateľa, spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky.  ŽSR v rámci spolupráce poskytujú žiakom školy zapojených do duálneho vzdelávania hmotné aj finančné zabezpečenie formou vyplácania motivačného štipendia.

 

železničiar - duálne vzdelávanie

 • 373762 H železničiar

Zameraný na železničnú dopravu, oznamovacie, zabezpečovacie zariadenia

V učebnom odbore 3762 H železničiar pripravuje škola žiakov formou  duálneho vzdelávania s podporou najväčšieho Slovenského zamestnávateľa spoločnosťou Železnice Slovenskej republiky.  ŽSR v rámci spolupráce poskytujú žiakom školy zapojených do duálneho vzdelávania hmotné aj finančné zabezpečenie formou vyplácania motivačného štipendia.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 311 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

  0902152083 - internát - denný vychovávateľ

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria