Navigácia

PROJEKT MVP PROJEKTY ŠKOLY SolidWorks Projekt " Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ železničnej v Košiciach"

PROJEKTY

PROJEKT MVP

 

Naša škola sa zapojila do Národného projektu

 

MODERNIZÁCIA VZDELÁVANIA NA SŠ,

ktorý je zameraný na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia.

 

Do projektu sú zapojené:

RNDr. Dagmar Hasičková v predmete  FYZIKA,

RNDr. Viera Švedová v predmete  MATEMATIKA,

Mgr. Nadežda Szabóová v predmete  SLOVENSKÝ JAZYK,

Mgr. Erika Galociová v predmete  SLOVENSKÝ JAZYK.

 

Prínosom pre školu

je zvýšenie vybavenosti s modernou IKT /notebooky pre zapojených učiteľov, dataprojektor, počítače pre žiakov, softvér/.

Dodaná technika sa využíva v špecializovanej učebni, kde prebieha výučba projektových  predmetov. Zapojení učitelia sa stanú nositeľmia šíriteľmi nových moderných metód vzdelávania medzi kolegami aj žiakmi.

 

Viac o projekte na:

https://www.modernizaciavzdelavania.sk/

http://www.uips.sk/narodne-projekty/modernizacia-vzdelavacieho-procesu-na-strednych-skolach

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria