• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň učiteľov – oceňovanie pedagogických zamestnancov

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň učiteľov – oceňovanie pedagogických zamestnancov.

  Dňa 12. apríla 2024 riaditeľ Regionálneho úradu školskej správy v Košiciach pán Mgr. Pavol Hamrák ocenil pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov riaditeľku školy, Ing. Janu Lenhardtovú, za jej dlhoročnú riadiacu, odbornú, profesionálnu prácu v školstve – vo výchove a vzdelávaní. Plaketu J. A. Komenského odovzdal štátny tajomník Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR pán RNDr. Slavomír Partila. Kolektív SOŠ železničnej v Košiciach sa pripája ku gratulácii a želá pani riaditeľke veľa ďalších pracovných úspechov. Na návrh riaditeľky školy prevzal ocenenie zároveň pán Ing. Peter Lehotský, učiteľ odborných elektrotechnických predmetov, za dlhoročný pedagogický, profesionálny prínos v oblasti odborného vzdelávania v SOŠ železničnej v Košiciach. Srdečne blahoželáme!

 • Hodina deťom

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Hodina deťom.

 • Lyžiarsky kurz 2

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky kurz 2.

 • SOČ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album SOČ.

  školské kolo

 • Lyžiarsky kurz 1

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky kurz 1.

 • Ľudské práva

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Ľudské práva.

  Dňa 8.2.2024 sa Jaroslav Bogdanovský z II.KM zúčastnil krajského kola 26. ročníka Olympiády ľudských práv, kde získal 9. miesto. Blahoželáme.

 • Futbalový turnaj

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Futbalový turnaj.

  1 až 3 ročník Poradie víťazov : 2F,2A,3A,3D,2D,2OB,2E,3OB,1OB,1A

 • Študuj vodnú dopravu, cestovný ruch - Bratislava

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Študuj vodnú dopravu, cestovný ruch - Bratislava.

  Exkurzia 7.2.2024

 • Imatrikulácia

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Imatrikulácia.

  December 2023

 • MIKULÁŠ

  Do fotogalérie bol pridaný nový album MIKULÁŠ.

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok .

 • ZENIT Strojárstvo krajské kolo Košice Šaca

  Do fotogalérie bol pridaný nový album ZENIT Strojárstvo krajské kolo Košice Šaca.

 • Snehuliak

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Snehuliak.

 • Krokusy

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Krokusy.

  projekt krokusy

 • Športové aktivity

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Športové aktivity.

 • Maják pre dopravu

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Maják pre dopravu.

  Naši žiaci Norbert Hegykozy a Kristián Kováč – III.KM trieda získali 15.11.2023 Cenu ministra dopravy Slovenskej republiky za 1. miesto v celoslovenskej súťaži Maják pre dopravu – Cestuj udržateľne za krásami Slovenska.

 • Enigma

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Enigma.

 • Optické Ilúzie

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Optické Ilúzie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 311 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

  0902152083 - internát - denný vychovávateľ

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria