Navigácia

Základné informácie História školy Darcovstvo krvi iBOBOR KLOKAN Záverečná správa školy SOČ Školský poriadok Olympiáda ľudských práv Absolventský program Sociálne štipendium ODPISY VYSVEDČENÍ Absolventská prax Informácia pre uchádzačov o zamestnanie Preukaz ISIC ISIC Transdata Ubian Bezplatná preprava ZSSK Ubytovanie Pomoc v korone

  

Prázdniny v školskom roku 2021/2022 :

 

Jesenné prázdniny: 28.10.2021- 29.10.2021 vyučovanie začne 02.11.2021 /utorok/

Vianočné prázdniny: 23.12.2021- 07.01.2022 vyučovanie začne 10.1.2022 /pondelok/

Jarné prázdniny: 21.02.2022 - 25.02.2022 vyučovanie začne 28.2.2022 /pondelok/

Veľkonočné prázdniny: 14.04.2022 - 19.04.2022 vyučovanie začne 20.4.2022 /streda/

Letné prázdniny : 1.júl 2022 až 2.9.2022 vyučovanie začne 5. septembra 2022 /pondelok/.

 

Vyučovanie - harmonogram dňa:


0. hodina: 7.00 - 7.45

1. hodina: 7.50 - 8.35

2. hodina:  8.40 - 9.25

3. hodina:  9.35 - 10.20

4. hodina: 10.40 - 11.25

5. hodina: 11.35 - 12.20

6. hodina: 12.30 - 13.15

7. hodina: 13.25 - 14.10

8. hodina: 14.15 - 15.00

Odborný výcvik - harmonogram dňa         

 

1., 2. a 3. ročník:             Odborný výcvik: 7:30 - 13:30

Prestávka 1: 9:30 - 9:50

Prestávka 2: 12:00 - 12:30

 

4. ročník (duálne vzdelávanie aj 2. a 3. ročník):             Odborný výcvik: 7:30 - 14:30

Prestávka 1: 9:30 - 9:50

Prestávka 2: 12:00 - 12:30

Železničný semafor december 2021 : Rozhovor s absolventom duálneho  vzdelávania klik  Absolvent_dualneho_vzdelavania_ZSR.PDF

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria