Základné informácie História školy Darcovstvo krvi Záverečná správa školy SOČ Školský poriadok Absolventský program Sociálne štipendium ODPISY VYSVEDČENÍ Absolventská prax Informácia pre uchádzačov o zamestnanie Preukaz ISIC ISIC Transdata Ubian Bezplatná preprava ZSSK Ubytovanie Pomoc v korone Darovanie 2% Pracovný poriadok, Výchovný program ŠI

  

Prázdniny v školskom roku 2023/2024 :

 

Jesenné prázdniny: 30.10.2023- 31.10.2023 vyučovanie začne 02.11.2023 /štvrtok/

Vianočné prázdniny: 23.12.2023- 07.01.2024 vyučovanie začne 8.1.2024 /pondelok/

Jarné prázdniny: 26.02.2024 - 1.03.2024 vyučovanie začne 4.3.2024 /pondelok/

Veľkonočné prázdniny: 28.03.2024 - 2.04.2024 vyučovanie začne 3.4.2024 /streda/

Letné prázdniny : 1.júl 2024 až 30.8.2024 vyučovanie začne 2. septembra 2024 /pondelok/.

 

Vyučovanie - harmonogram dňa:


0. hodina: 7.00 - 7.45

1. hodina: 7.50 - 8.35

2. hodina:  8.40 - 9.25

3. hodina:  9.35 - 10.20

4. hodina: 10.40 - 11.25

5. hodina: 11.35 - 12.20

6. hodina: 12.30 - 13.15

7. hodina: 13.25 - 14.10

8. hodina: 14.15 - 15.00

Odborný výcvik - harmonogram dňa         

 

1., 2. a 3. ročník:             Odborný výcvik: 7:00 - 13:00

Prestávka 1: 9:40 - 10:00

Prestávka 2: 12:00 - 12:30

 

4. ročník (duálne vzdelávanie aj 2. a 3. ročník):             Odborný výcvik: 7:00 - 14:00

Prestávka 1: 9:40 - 10:00

Prestávka 2: 12:00 - 12:30

Železničný semafor december 2021 : Rozhovor s absolventom duálneho  vzdelávania klik  Absolvent_dualneho_vzdelavania_ZSR.PDF

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 311 - výchovná poradkyňa Ing. Kristína Kormošová

  0902152083 - internát - denný vychovávateľ

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria