Navigácia

Rodičovská rada školy (ZRPŠ) Rada školy ROZPOČET Žiacka školská rada

Školské rady

Rodičovská rada školy (ZRPŠ)

Rodičovská rada pri SOŠ železničná v  školskom roku 2019/2020

Predseda:   Dušan     HORVÁTH

Podpredseda: Marianna  SPIŠÁKOVÁ

Pokladník:  Mgr. Monika PIŠTEJOVÁ 

Členovia:

Trieda

Triedny učiteľ

Meno a priezvisko

triedneho dôverníka

I.A

Mgr. Číkoš

Zuzana Bodnárová

I.BD

Ing. Lehotský

Mgr. Marianna Sičáková

I.KM

Ing. Mangerová

Dušan Horváth

I.EF

Ing. Veres

Jana Lukáčová

II.A

Mgr. Szabóová

Lucia Leskovjanská

II.B

RNDr. Švedová

Jozef Dancák

II.D

Mgr. Zemanová

Ing. Katarína Titková, PhD

II.KM

PhDr. Kurucová

Perla Palčíková

III. A

Mgr. Galociová

Marianna Spišáková

III. BD

Ing. Lehotský

Mgr. Monika Pištejová

III. KM

Mgr. Briančinová

Lenka Šagátová

III.EF

Ing. Papcun

Milada Závodníková

IV.A

Ing. Špilár

Peter Matula

IV.B

Ing. Špilár

Anna Begalová

IV. KM

Mgr. Mryglotová

Dana  Bičkošová

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - RNDr. Vladimír Korček, riaditeľ školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľa školy

  +421 55 6221937 - Ing.Jana Lenhardtová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

Fotogaléria