Navigácia

Rodičovská rada školy (ZRPŠ) Rada školy ROZPOČET Žiacka školská rada

Školské rady

Rodičovská rada školy (ZRPŠ)

 

Rodičovská rada pri SOŠ železničná v  školskom roku 2021/2022

Predseda:   Dušan     HORVÁTH

Podpredseda:  ALENA HUĎOVÁ

Pokladník:  ADRIANA MARŤAKOVÁ 

 

Členovia: Triedni dôverníci pre RZ v školskom roku 2021/2022

 

 

Trieda

Triedny učiteľ

Meno a priezvisko

triedneho dôverníka

I.A

Mgr. Galociová

 

I.OB

Ing. Purczová

Hajniková Katarína

I.D

Bc. Halaj

 

I.KM

Ing. Kormošová

Košťálová Lucia

I.EF

Mgr. Gaľ

 

II.A

Ing. Špilár

Gabriela Kasoniová

II.BD

Ing. Petrovský

 

II.KM

Mgr. Mryglotová

Alena Huďová

II.EF

Ing. Papcun

Adriana Marťaková

III.A

Ing. Špilár

Zuzana Bodnárová

III.B

Ing. Lehotský

Mgr. Marianna Sičáková

III.KMM

Ing. Mangerová

Dušan Horváth

III.KMK

Ing. Mangerová

Lívia Uhrínová

III.EF

Ing. Veres

Jana Lukáčová

IV. A

Mgr. Szabóová

Lenka Štabová

IV. B

RNDr. Švedová

Jozef Dancák

IV. D

Mgr. Zemanová

Ing. Katarína Titková, PhD

IV.KM

PhDr. Kurucová

Perla Palčíková

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria