Navigácia

Výzva - Vypracovanie energetického auditu budovy

Výzva

Výzva - Vypracovanie energetického auditu budovy


 


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
zákazka zadávaná podľa § 117, zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Predmet zákazky:

Komplexné zabezpečenie činnosti stavebného dozoru pre stavbu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa“

klik na plné znenie „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠŽ v Košiciach – 1. etapa“

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria