Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Jana Lenhardtová Rozvrh
Riaditeľka
lenhardtova@soszke.sk
 
 
Ing. Anna Keltošová Rozvrh
Zástupkyňa
keltosova.anna@soszke.sk
 
 
Mgr. Peter Komár Rozvrh
Zástupca
komar.peter@soszke.sk
 
 
PaedDr. Eva Wienerová Rozvrh
Zástupkyňa
wienerova@soszke.sk
 
 
Ing. Denis Bahtijarevič Rozvrh
Majster
bahtijarevic.denis@soszke.sk
 
 
Mgr. Lenka Collins Rozvrh
školský špeciálny pedagóg
collins.lenka@soszke.sk
 
 
Mgr. Branislav Drabina Rozvrh
Majster
drabina.branislav@soszke.sk
 
 
Mgr. Viktor Gaľ Rozvrh
Triedny učiteľ: I.EF
gal.viktor@soszke.sk
 
 
Mgr. Erika Galociová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Triedna učiteľka: II.VE
Triedna učiteľka: IV.D
galociova.erika@soszke.sk
 
 
Bc. Patrik Halaj Rozvrh
Majster
Triedny učiteľ: I.D
halaj.patrik@soszke.sk
 
 
Bc. Ľudmila Henzelyová Vychovávateľka
henzelyova.ludmila@soszke.sk
 
 
Ing. Monika Kárászová Rozvrh
učiteľ, SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
karaszova.monika@soszke.sk
 
 
Mgr. Roman Keruľ Rozvrh
učiteľ
kerul.roman@soszke.sk
 
 
Bc. Peter Kočiš Rozvrh
Majster
kocis.peter@soszke.sk
 
 
Mgr. Emília Kočišová Rozvrh
učiteľ, SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
kocisova.emilia@soszke.sk
 
 
RNDr. Jozef Kondáš Rozvrh
Triedny učiteľ: III.KM
kondas.jozef@soszke.sk
 
 
Ing. Kristína Kormošová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.KM
kormosova.kristina@soszke.sk
 
 
Ing. Nikola Kožejová Rozvrh
Majsterka
kozejova.nikola@soszke.sk
 
 
PhDr. Danica Kurucová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.KM
kurucova.danica@soszke.sk
 
 
Ing. Peter Lehotský Rozvrh
Triedny učiteľ: III.BD
lehotsky.peter@soszke.sk
 
 
Ing. Valéria Mangerová Rozvrh
učiteľ, SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
mangerova.valeria@soszke.sk, mangerova@gmail.com
 
 
Bc. Eva Matejovská Vychovávateľka
matejovska.eva@soszke.sk
 
 
Mgr. Eva Mryglotová Rozvrh
Triedna učiteľka: II.KM
mryglotova.eva@soszke.sk
 
 
František Nagy Rozvrh
Majster
nagy.frantisek@soszke.sk
 
 
Mgr. Peter Német Rozvrh
Majster
nemet.peter@soszke.sk
 
 
Ing. Monika Oravcová Rozvrh
Majsterka
oravcova.monika@soszke.sk
 
 
Ing. Peter Papcun Rozvrh
Triedny učiteľ: II.EF
papcun.peter@soszke.sk
 
 
Ing. Jaroslav Petrovský Rozvrh
Triedny učiteľ: II.BD
petrovsky.jaroslav@soszke.sk
 
 
Bc. Rastislav Prítoka Rozvrh
Majster
pritoka.rastislav@soszke.sk
 
 
Ing. Anna Purczová Rozvrh
Triedna učiteľka: I.OB
purczova.anna@soszke.sk
 
 
Bc. Ján Sedlák Vychovávateľ
sedlak.jan@soszke.sk
 
 
Mgr. Pavla Sedláková Rozvrh
učiteľka, SOŠ železničná, Palackého 14, Košice
sedlakova.pavla29@gmail.com
 
 
PaedDr. Lenka Szabó Ivančinová Rozvrh
Majsterka
szaboivancinova.lenka@soszke.sk
 
 
Mgr. Nadežda Szabóová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
szaboova.nadezda@soszke.sk
 
 
Ing. Daniel Špilár Rozvrh
Triedny učiteľ: II.A
Triedny učiteľ: III.A
spilar.daniel@soszke.sk
 
 
Bc. Ján Štelbašský Rozvrh
Majster
stelbassky.jan@soszke.sk
 
 
RNDr. Viera Švedová Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
svedova.viera@soszke.sk
 
 
Mgr. Katarína Tomková Rozvrh
učiteľ, SOŠ železničná, Palackého 14, 040 01 Košice
tomkova.katarina@soszke.sk
 
 
Július Tuľa Rozvrh
Majster
tula.julius@soszke.sk
 
 
Ján Valko Rozvrh
Majster
valko.jan@soszke.sk
 
 
Ing. Ladislav Veres Rozvrh
Triedny učiteľ: III.EF
veres.ladislav@soszke.sk
 
 
Mgr. Stanislav Zurko Vychovávateľ
zurko.stanislav@soszke.sk

© aScAgenda 2022.0.1320 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 26.01.2022

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria