Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Streda 4. 8. 2021

Článok o duálnom vzdelávaní a Centrume odborného vzdelávania a prípravy pre oznamovaciu, zabezpečovaciu a silnoprúdovú techniku.


Elektronické potvrdenia o návšteve školy. 

Rodičia si môžu potvrdenie o návšteve školy vytlačiť. Potrebné mať zadanú emailovú adresu zákonného zástupcu v školskom progarme /ASC/. Návod pre rodičov: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?


 

ZSSK s duálnym vzdelávaním pre 2021/2022. klik Prezentacia_ZSSK.pptx

 

Video - Profesia rušňovodič:

https://www.youtube.com/watch?index=1&edufilter=NULL&list=PLZoruPjpVdxUEaw0BWYPrcOASbuFbKnOc&v=SX9QEr_YW2M

 

Video - Profesia elektromechanik

https://www.youtube.com/watch?index=3&edufilter=NULL&list=PLZoruPjpVdxUEaw0BWYPrcOASbuFbKnOc&v=77jVZU8Zg4g

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 4.8.2021)
Jaroslav Onodi (4.D)
Sebastian Tomič (3.A)
Dominik Beluško (3.BD)
Dominik Hromádka (1BO)
Dominik Jakub Málik (2.EF)
Dominik Piroch (4.A)
Dominik Sičák (3.BD)
Dominik Tokár (3.A)
Dominik Topolčanyi (4.B)
Zajtra (Štvrtok 5.8.2021)
Daniel Hogya (1D)
Lukáš Miklovič (3.BD)
Bc. Mária Lišková

Štatistika

Počet návštev: 4903806

Mapa

LETNÉ PRÁZDNINY   smiley

Prajeme študentom školy príjemné letné prázdniny

 

Prezenčné vzdelávanie od 11.05.2021

S účinnosťou od 11. mája 2021 v súlade s regionálnym Covid školským automatom  https://www.minedu.sk/data/files/10509_0415_navrat_do_skol.pdf  je obnovená  prezenčná forma vzdelávania pre všetkých žiakov školy. Žiaci nastúpia do školy 11. mája 2021 – v utorok, podľa platného rozvrhu hodín – nepárny týždeň.

Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania opatrení a odporúčaní: 

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ .

Všetci zamestnanci školy, všetci žiaci sú povinní dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia – dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy, nosenie respirátora FFP2, alebo jeho náhrady – rúško, šál, šatka.

Školský internát – obnovuje sa prevádzka školského internátu.

Nástup žiakov na internát /pre žiakov, ktorým začína vyučovanie 10.05.2021 v pondelok/ - žiaci nastúpia 9.05.2021 – v nedeľu od 16,00 hod. Stravovanie začína 10.05.2021 – večerou /suchou/.

Žiaci SOŠ železničnej, ubytovaní v školskom internáte nastúpia 10.05.2021 – v pondelok, od 16,00 hod. Stravovanie začína 11.05.2021 – v utorok.


Zľavnená cena preukazu ISIC 12  Eur bez poštovného aj známka  do 31.3.2021, klik ISIC


NOVÝ PARTNER PRE DUÁLNE VZDELÁVANIE -

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO - ZSSK

v štúdijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik pre školský rok 2021/2022

Kliknutím na nasledujúci link stiahnete prezentáciu: Prezentácia ZSSK

 

Video - Profesia rušňovodič:

 

 

Video - Profesia elektromechanik

 


VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 
od 15.2.2021 do 15.3.2021
Kliknite na nasledujúce odkazy pre viac informácií:
VKK Košice   Ako prebieha    Tlacová správa


Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto:

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční: 

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. / 3762 H železničiar /
02_potvrdenie-o-zdravotnom-stave.pdf

Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021

Kritéria pre prijatie - tiež pre duálne vzdelávanie: klik 


Ešte stále sa môžete uchádzať o štúdium v Strednej odbornej škole železničnej v Košiciach pre školský rok 2021/2022:

Študijné odbory :

2413 K mechanik strojov a zariadení 
2697 K mechanik elektrotechnik 

3759 K komerčný pracovník v doprave 
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy klik leták klik info ŽSR
6405 K pracovník marketingu

Učebné odbory :

2683 H 11 elektromechanik 
3762 H železničiar

 

Študuj v duálnom vzdelávaní s podporou zamestnávateľa! 

kliknite pre otvorenie: LETÁK

kliknite pre otvorenie: ODBORY


 

Elektronické potvrdenia o návšteve školy. 

Rodičia si môžu potvrdenie o návšteve školy vytlačiť. Potrebné mať zadanú emailovú adresu zákonného zástupcu v školskom progarme /ASC/ .Návod pre rodičov: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?


enlightened

 

Milí naši študenti, ale aj všetci

návštevníci našej stránky! 

 

Našu školu nájdete aj na acebooku:

 

www.facebook.com/soszeleznicnakosice

 

Budeme radi za každý "like".

 


 

Jakub VARGA z II.B triedy 

sa umiestnil na 3. mieste krajského kola ZENIT v elektronike, 

konaného dňa 24.11.2020 na SPŠE Košice.  

Úspešnému riešiteľovi srdečne blahoželáme.


 

Upozorňujeme žiakov

na dennú kontrolu svojej e-mailovej schránky! 

Žiakom budú prichádzať pokyny a úlohy od učiteľov z dôvodu dištančného vzdelávania  od 12.10.2020.
Na dištančné vzdelávanie bude použitá e-mailová komunikácia, Edupage.


 

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE 

Karpatská 8, 040 01 Košice

 Milí klienti, rodičia a pedagógovia,

v prípade záujmu o konzultáciu či poradenstvo v prípade korony nás neváhajte kontaktovať.Spoločne to dokážeme zvládnuť aj na diaľku.

 

Empatické načúvanie znamená žiť životom druhého“ (Carl Rogers)

Môžete tak urobiť prostredníctvom:

1. telefónu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.na tel. čísle: 055/622 66 15  (kontaktný psychológ školy 1. kontaktu)

2. Skype: CPPPaP Karpatská 8 Košice v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.

3. online poradenstvo s kontaktným psychológom školy Mgr. Daniela Rozkošová rozkosova@kpppke.eu  (formou e-mailovej komunikácie, v prípade záujmu vás bude psychológ kontaktovať telefonicky)

4. centrálneho emailu: skola@pppke.svcmi.sk

5. vyplnením  online formulára – kpppke.eu/kontakt 

 

 


 

 

 

Známky ISIC pre 2020/2021

Od 1.6.2020 môžu žiaci/rodičia objednať známku ISIC v hodnote 10 Eur priamo s doručením domov klik: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

alebo www.objednaj-preukaz.sk.

Zľava pre dopravu :

Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk

V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.


Návod pre študentov - bezplatný "online" Microsoft Office (25.03.2020)

Viacerí študenti majú problém s vypracovaním zadaní, pretože nemajú doma k dispozícií zakúpený balík Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Prostredníctvom tohto návodu sa každý študent dostane k bezplatnej "online" verzii potrebných aplikácií balíka Microsoft Office - Wordu, Excelu a aj PowerPointu.

Návod, spracovaný krok za krokom si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz:

https://uloz.to/file/KFhbPpSSCswh/bezplatnyonlineoffice-pptx


 

Od 1.3.2020 bola menovaná riaditeľkou školy
Ing. Jana Lenhardtová.

Ďakujeme súčasnému riaditeľovi RNDr. Vladimírovi Korčekovi za jeho 10 ročné tvorivé vedenie SOŠ železničnej Košice.


november 2019

VYHRALI SME 

vynikajúce 2. miesto v súťaži o

Cenu ministra dopravy a výstavby v rámci celoštátnej prezentačnej výstavy

,,Mladý tvorca", ktorá sa konala

5. a 6. novembra 2019 v Nitre 

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa na súťaží podieľali. 

Pozrite si naše video:

príp. kliknite sem: https://youtu.be/XI0il_5MzqQ


 


 

 

 

 


apríl 2018

 VYHRALI SME 

3. miesto v súťaži Maják pre dopravu 2018 v Nitre

Pozrite si naše víťazné video:


 


 

Zaujímavý odkaz:

https://kosicednes.sk/udalosti/uspesnych-studentov-zamestnaju-v-u-s-steele/


klik na Košice dnes: Úspešných študentov našej školy zamestnajú v U.S. Steele


 

ŠTUDUJ S PODPOROU ZAMESTNÁVATEĽOV,

formou DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
v SOŠ železničnej Košice

v CENTRE ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY 
!
 

 


 

apríl 2017

 VYHRALI SME 

1. miesto v súťaži Maják pre dopravu 2017 v Nitre

Pozrite si naše víťazné video:


 

 

Novinky

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria