Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Piatok 1. 7. 2022

Článok o duálnom vzdelávaní a Centre odborného vzdelávania a prípravy pre oznamovaciu, zabezpečovaciu a silnoprúdovú techniku.


Elektronické potvrdenia o návšteve školy. 

Rodičia si môžu potvrdenie o návšteve školy vytlačiť. Potrebné mať zadanú emailovú adresu zákonného zástupcu v školskom progarme /ASC/. Návod pre rodičov: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?


 

ZSSK s duálnym vzdelávaním pre 2021/2022. klik Prezentacia_ZSSK.pptx

 

Video - Profesia rušňovodič:

https://www.youtube.com/watch?index=1&edufilter=NULL&list=PLZoruPjpVdxUEaw0BWYPrcOASbuFbKnOc&v=SX9QEr_YW2M

 

Video - Profesia elektromechanik

https://www.youtube.com/watch?index=3&edufilter=NULL&list=PLZoruPjpVdxUEaw0BWYPrcOASbuFbKnOc&v=77jVZU8Zg4g

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 1.7.2022)
Marko Kamenský (I.OB)
Zajtra (Sobota 2.7.2022)
Daniel Greč (III.KM)
Lukáš Vajda (II.BD)
Pozajtra (Nedeľa 3.7.2022)
Adrián Sokol (III.A)

Štatistika

Počet návštev: 5419471

Mapa

Prijímacie konanie 2.kolo

 

Body za prijímacie konanie 2.kola 

https://soszke.edupage.org/text/?text=text/text2&subpage=5


Na základe rozhodnutia riaditeľky školy majú žiaci

20.06 a 21.06.2022 dištančnú formu vzdelávania

Vyučovanie prezenčnou formou pokračuje v stredu 22.06.2022.

-------------------------------------------------------------------------

PROLONGÁCIA ISIC

Prebieha prolongácia kariet ISIC pre dopravu klik https://soszke.edupage.org/about/?subpage=15

Objednanie známok ISIC :https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

Info: u p. Purczovej 212


V prípade záujmu rodičov resp. plnoletých žiakov o antigénové samotesty na domáce použitie pre žiakov stredných škôl, ktoré budú určené na použitie pred prvým nástupom do školy v školskom roku 2022/2023 a podľa potreby v prípade opätovného výskytu COVID-19 v škole, prosíme o nahlásenie prostredníctvom edupage do 3.6.2022.


 

Naša škola získala pri príležitosti 100. výročia odvetvia Oznamovacej a Zabezpečovacej techniky na Slovensku pamätnú medailu za podporu a rozvoj Oznamovacej a Zabezpečovacej techniky.

 


PRIJÍMACIE KONANIE PRE UCHÁDZAČOV

V ŠK.ROKU 2022/2023 klik

Prijímacie konanie pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2022/2023

 


Príď študovať k nám!

V prípade záujmu o návštevu školy, prehliadku školy kontaktujte sekretariát školy 055/622 83 63


 

Pozrite si prezentáciu našej školy : Klik na našu najnovšiu prezentáciu...

Video o duálnom vzdelávaní so ZSSK klik na video


Železničný semafor
december 2021

Rozhovor s absolventom duálneho vzdelávania Absolvent_dualneho_vzdelavania_ZSR.PDF


november 2021

Krajské kolo 38. ročník súťaže ZENIT v elektronike

Dňa 25.11.2021 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike, kde nás zastupovali žiaci v oboch súťažných kategóriách. 

V kategórii B získal

Ján Ondáš II.BD - 1. miesto.

 

Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

 

 

Súťaž mladých elektronikov

 

Talentovaní a šikovní žiaci stredných odborných škôl zabojovali počas dvoch dní (15. a 16. novembra 2021) v priestoroch KIA Slovakia Vzdelávacieho strediska v Gbeľanoch so svojimi vedomosťami a zručnosťami v náročnej súťaži odboru elektronik. Celkovo sa jej zúčastnilo päť prvákov a tridsaťdva žiakov druhých ročníkov škôl z celého Slovenska.

 

Vyhrali sme krásne 5. miesto

 

Naši študenti obsadili nasledujúce pozície:

Kristián IVANOV – II.BD trieda – 5.miesto – test 21b/praktická časť 64b

Marko Štefanovič – I.D trieda – 28.miesto – test 13b/praktická časť 12b

 

Prezentacia_SOSZ.pptx


 VYHRALI SME 

🏆 skvelé 2. miesto 🏆

v 7. ročníku celoslovenskej súťaže

"Maják pre dopravu 2021"

organizovanej Ministerstvom dopravy

a výstavby Slovenskej republiky 

uskutočnenej 11.11.2021 v Bratislave.

Všetkým zúčastneným pri tvorbe materiálu pre túto súťaž ďakujeme. 

Taktiež ďakujeme spoločnosti Auto Gabriel za zapožičanie elektromobilu.

Pozrite si naše súťažné video:
október 2021

Železnice Slovenskej republiky konajú nábor absolventov strednej alebo vysokej školy.

Záujemci sa môžu pridať kliknutím na odkaz na facebookovú skupinu ŽSR s názvom ŽSR – kariéra, kde sú ponúkané pracovné pozície, benefity, aj program vzdelávania. Pripájam odkaz na skupinu:
https://www.facebook.com/groups/322930792750206/

Klikni na plagát profesie.pdf o hľadaní absolventov. Absolvent našej školy SOŠŽ môže poslať životopis na email kariera@zsr.sk , kde Ťa zaradia do tímu ŽSR HĽADÁME ABSOLVENTA. Si čerstvý absolvent strednej alebo vysokej školy? Dopravného, elektrotechnického, strojníckeho, stavebného a iného technického zamerania.


september 2021

 

Oznámenie riaditeľky školy na 13.09. a 14.09.2021

 

Na základe usmernenia Odboru školstva OÚ Košice č. OU-KE-OS3-2021/015684 zo dňa 7.09.2021 v súvislosti s návštevou Svätého Otca Františka, oznamujem žiakom školy, že dňa 13.09.2021 – v pondelok budú všetci vzdelávaní dištančnou formou v domácom prostredí.

14.09.2021 – v utorok udeľujem žiakom školy riaditeľské voľno.

Vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu hodín vo štvrtok – 16.09.2021 – nepárny týždeň.


Oznámenie o preberaní samotestovacích sád Ag testov.

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí v stanovenom termíne požiadali o samotestovacie Ag testy si prevezmú osobne tieto testy – v počte 5 testov pre žiaka dňa 10.09.2021 – v piatok, v čase od 10,00 – 15,00 hod. v spoločenskej miestnosti SOŠ železničnej v Košiciach, Palackého 14. Testy budú odovzdané iba zákonnému zástupcovi žiaka. Prevzatie testov podpisuje zákonný zástupca žiaka v protokole o prevzatí testov a príbalového letáku pre použitie. 


 

Otvorenie školského roka 2021/2022 dňa 2.9.2021

Vzhľadom na epidemiologické odporúčania krajského ÚVZ bude otvorenie školského roka v školskom roku 2021/2022 pre žiakov 1. ročníka v športovej aréne školy o 8,30 hod, a pre žiakov vyšších ročníkov v triedach o 8,30 hod.,podľa rozpisu na nástenke školy, vo vestibule školy.

Pri nástupe do školy odovzdá žiak triednemu učiteľovi vyplnené tlačivo:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka – Príloha 1 Školského semafora – v súlade s usmernením MŠVVaŠSR,

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Oznámenie o výnimke z karantény /Covid-19/ – Príloha 2 Školského semafora – v súlade s usmernením MŠVVaŠSR.

Oznámenie o výnimke z karantény

Pravidlá pre fungovanie škôl v školskom roku 2021/2022 určuje Školský semafor zverejnený na  https://www.minedu.sk/data/att/20596.pdf

Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič, alebo plnoletý žiak predloží škole Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiakaToto vyhlásenie odovzdá žiak pri prvom príchode do školy 2.9.2021 svojmu triednemu učiteľovi. V prípade, ak žiak spĺňa aj podmienky výnimky z karantény, odovzdá aj toto oznámenie svojmu triednemu učiteľovi.

Ak je žiak ubytovaný v školskom internáte, odovzdá uvedené potvrdenia tiež svojmu vychovávateľovi pri príchode do ŠI.

Všetci žiaci, zákonní zástupcovia žiakov, zamestnanci školy sú povinní oboznámiť sa s obsahom manuálu Školský semafor a dôsledne ho dodržiavať.


Oznámenie pre žiakov, zákonných zástupcov žiakov

Žiadame všetkých zákonných zástupcovžiakov školy, aby na základe zverejneného Školského semaforu pre školský rok 2021/2022 nahlásili dobrovoľný záujem rodiča o samotestovanie žiaka pred nástupom do školy.

https://www.minedu.sk/data/att/20502.pdf

Záujem o testovanie nahlási rodič žiaka 1. ročníka na soszeleznicnakosice@soszke.sk, zákonní zástupcovia žiakov vyšších ročníkov nahlásia záujem triednemu učiteľovi v termíne do 25.08.2021.


LETNÉ PRÁZDNINY   smiley

Prajeme študentom školy príjemné letné prázdniny

 

Prezenčné vzdelávanie od 11.05.2021

S účinnosťou od 11. mája 2021 v súlade s regionálnym Covid školským automatom  https://www.minedu.sk/data/files/10509_0415_navrat_do_skol.pdf  je obnovená  prezenčná forma vzdelávania pre všetkých žiakov školy. Žiaci nastúpia do školy 11. mája 2021 – v utorok, podľa platného rozvrhu hodín – nepárny týždeň.

Školy sa naďalej riadia manuálmi COVID ŠKOLSKÝ SEMAFOR pre jednotlivé typy škôl, kde sú podrobne spracované základné prevádzkové podmienky škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania opatrení a odporúčaní: 

https://www.minedu.sk/covid-skolsky-semafor-manualy-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/ .

Všetci zamestnanci školy, všetci žiaci sú povinní dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia – dezinfekcia rúk pri vstupe do budovy školy, nosenie respirátora FFP2, alebo jeho náhrady – rúško, šál, šatka.

Školský internát – obnovuje sa prevádzka školského internátu.

Nástup žiakov na internát /pre žiakov, ktorým začína vyučovanie 10.05.2021 v pondelok/ - žiaci nastúpia 9.05.2021 – v nedeľu od 16,00 hod. Stravovanie začína 10.05.2021 – večerou /suchou/.

Žiaci SOŠ železničnej, ubytovaní v školskom internáte nastúpia 10.05.2021 – v pondelok, od 16,00 hod. Stravovanie začína 11.05.2021 – v utorok.


Zľavnená cena preukazu ISIC 12  Eur bez poštovného aj známka  do 31.3.2021, klik ISIC


NOVÝ PARTNER PRE DUÁLNE VZDELÁVANIE -

ŽELEZNIČNÁ SPOLOČNOSŤ SLOVENSKO - ZSSK

v štúdijnom odbore 2697 K mechanik elektrotechnik pre školský rok 2021/2022

Kliknutím na nasledujúci link stiahnete prezentáciu: Prezentácia ZSSK

 

Video - Profesia rušňovodič:

 

 

Video - Profesia elektromechanik

 


VALENTÍNSKA KVAPKA KRVI 
od 15.2.2021 do 15.3.2021
Kliknite na nasledujúce odkazy pre viac informácií:
VKK Košice   Ako prebieha    Tlacová správa


Prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol takto:

Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční: 

a) v prvom termíne 3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,

b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021.

K prihláške sa vyžaduje potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka, len ak ide o študijný odbor alebo o učebný odbor uvedený v prílohe č. 1. / 3762 H železničiar /
02_potvrdenie-o-zdravotnom-stave.pdf

Rozhodnutie ministra: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021

Kritéria pre prijatie - tiež pre duálne vzdelávanie: klik 


Ešte stále sa môžete uchádzať o štúdium v Strednej odbornej škole železničnej v Košiciach pre školský rok 2021/2022:

Študijné odbory :

2413 K mechanik strojov a zariadení 
2697 K mechanik elektrotechnik 

3759 K komerčný pracovník v doprave 
3758 K operátor prevádzky a ekonomiky dopravy klik leták klik info ŽSR
6405 K pracovník marketingu

Učebné odbory :

2683 H 11 elektromechanik 
3762 H železničiar

 

Študuj v duálnom vzdelávaní s podporou zamestnávateľa! 

kliknite pre otvorenie: LETÁK

kliknite pre otvorenie: ODBORY


 

Elektronické potvrdenia o návšteve školy. 

Rodičia si môžu potvrdenie o návšteve školy vytlačiť. Potrebné mať zadanú emailovú adresu zákonného zástupcu v školskom progarme /ASC/ .Návod pre rodičov: Ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa?


enlightened

 

Milí naši študenti, ale aj všetci

návštevníci našej stránky! 

 

Našu školu nájdete aj na acebooku:

 

www.facebook.com/soszeleznicnakosice

 

Budeme radi za každý "like".

 


 

Jakub VARGA z II.B triedy 

sa umiestnil na 3. mieste krajského kola ZENIT v elektronike, 

konaného dňa 24.11.2020 na SPŠE Košice.  

Úspešnému riešiteľovi srdečne blahoželáme.


 

Upozorňujeme žiakov

na dennú kontrolu svojej e-mailovej schránky! 

Žiakom budú prichádzať pokyny a úlohy od učiteľov z dôvodu dištančného vzdelávania  od 12.10.2020.
Na dištančné vzdelávanie bude použitá e-mailová komunikácia, Edupage.


 

CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE 

Karpatská 8, 040 01 Košice

 Milí klienti, rodičia a pedagógovia,

v prípade záujmu o konzultáciu či poradenstvo v prípade korony nás neváhajte kontaktovať.Spoločne to dokážeme zvládnuť aj na diaľku.

 

Empatické načúvanie znamená žiť životom druhého“ (Carl Rogers)

Môžete tak urobiť prostredníctvom:

1. telefónu v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.na tel. čísle: 055/622 66 15  (kontaktný psychológ školy 1. kontaktu)

2. Skype: CPPPaP Karpatská 8 Košice v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.

3. online poradenstvo s kontaktným psychológom školy Mgr. Daniela Rozkošová rozkosova@kpppke.eu  (formou e-mailovej komunikácie, v prípade záujmu vás bude psychológ kontaktovať telefonicky)

4. centrálneho emailu: skola@pppke.svcmi.sk

5. vyplnením  online formulára – kpppke.eu/kontakt 

 

 


 

 

 

Známky ISIC pre 2020/2021

Od 1.6.2020 môžu žiaci/rodičia objednať známku ISIC v hodnote 10 Eur priamo s doručením domov klik: https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

alebo www.objednaj-preukaz.sk.

Zľava pre dopravu :

Pošlite SMS (3€) na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na preukaze) a následne priložte preukaz k terminálu v škole alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk

V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka.


Návod pre študentov - bezplatný "online" Microsoft Office (25.03.2020)

Viacerí študenti majú problém s vypracovaním zadaní, pretože nemajú doma k dispozícií zakúpený balík Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).

Prostredníctvom tohto návodu sa každý študent dostane k bezplatnej "online" verzii potrebných aplikácií balíka Microsoft Office - Wordu, Excelu a aj PowerPointu.

Návod, spracovaný krok za krokom si môžete stiahnúť kliknutím na tento odkaz:

https://uloz.to/file/KFhbPpSSCswh/bezplatnyonlineoffice-pptx


 

Od 1.3.2020 bola menovaná riaditeľkou školy
Ing. Jana Lenhardtová.

Ďakujeme súčasnému riaditeľovi RNDr. Vladimírovi Korčekovi za jeho 10 ročné tvorivé vedenie SOŠ železničnej Košice.


november 2019

VYHRALI SME 

vynikajúce 2. miesto v súťaži o

Cenu ministra dopravy a výstavby v rámci celoštátnej prezentačnej výstavy

,,Mladý tvorca", ktorá sa konala

5. a 6. novembra 2019 v Nitre 

Ďakujeme všetkým študentom, ktorí sa na súťaží podieľali. 

Pozrite si naše video:

príp. kliknite sem: https://youtu.be/XI0il_5MzqQ


 


 

 

 

 


apríl 2018

 VYHRALI SME 

3. miesto v súťaži Maják pre dopravu 2018 v Nitre

Pozrite si naše víťazné video:


 


 

Zaujímavý odkaz:

https://kosicednes.sk/udalosti/uspesnych-studentov-zamestnaju-v-u-s-steele/


klik na Košice dnes: Úspešných študentov našej školy zamestnajú v U.S. Steele


 

ŠTUDUJ S PODPOROU ZAMESTNÁVATEĽOV,

formou DUÁLNEHO VZDELÁVANIA
v SOŠ železničnej Košice

v CENTRE ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY 
!
 

 


 

apríl 2017

 VYHRALI SME 

1. miesto v súťaži Maják pre dopravu 2017 v Nitre

Pozrite si naše víťazné video:


 

 

Novinky

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Rozlúčka so 4 ročníkom.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZENIT.

  Žiaci stredných škôl sa stretli už na 38. ročníku súťaže ZENIT v ELEKTRONIKE a PROGRAMOVANÍ a na 22. ročníku ZENIT v STROJÁRSTVE. Celoštátne kolo v ELEKTRONIKE sa konalo v dňoch 28-31.3.2022 na Strednej priemyselnej škole Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici, kde mala naša škola zastúpenie vďaka víťazovi krajského kola Jánovi Ondášovi z II.BD triedy. Súťažiaceho a ostatných žiakov v odbore ELEKTRONIKA doprevádzal za košický kraj Bc. Patrik Halaj – majster odbornej výchovy z našej školy. Súťažiaci v ELEKTRONIKE boli rozdelení do dvoch kategórií (1 a 2. ročník – kat. B a 3 a 4. ročník – kat. A) Spolu sa celoštátneho kola zúčastnilo 32 žiakov rozmiestených v oboch kategóriách. Počas prvého súťažného dňa bol pre súťažiacich a ich dozor pripravený seminár o Elektromagnetickej kompatibilite súčiastok a ich zapojení. V druhom dni sa konala teoretická časť pozostávajúca z 30 komplexných úloh z teoretickej a obvodovej elektroniky, na ktorú mali súťažiaci 120 minút v prvom bloku a v druhom bloku zhotoviť komplexný projekt: Počítadlo frekvencie a Čítač impulzov na kontaktnom poli z dostupných súčiastok, následne si mohli súťažiaci vyskúšať osadzovanie SMD (povrchová montáž na vodivú vrstvu) súčiastok a nanášanie cínovej pasty na DPS (doska plošného spoja) pomocou vopred pripravenej šablóny. V treťom súťažnom dni šlo o návrh a tvorbu DPS podľa schémy zapojenia.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Krajské kolo SOČ.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album SOČ školské kolo.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mikuláš.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album ZENIT v elektronike.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Mladý elektronik Žilina.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Maják pre dopravu.

  VYHRALI SME 2. miesto v 7. ročníku celoslovenskej súťaže "Maják pre dopravu 2021"

  organizovanej Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky uskutočnenej 11.11.2021 v Bratislave.

  Všetkým zúčastneným pri tvorbe materiálu pre túto súťaž ďakujeme.

 • Do fotogalérie bol pridaný nový album Cezpoľný beh.

  Dňa 7.10.2021 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže "Cezpoľný beh".

  Súťaže sa zúčastnili Samuel Dudáš (čislo 16) a Marko Rejdovjan (čislo 17) obaja z I.KM triedy.

  Prvý menovaný sa umiestnil na prvom mieste s časom 15m:15s na trati 4,2km, druhý v prvej polovici štartového poľa. Reprezentovali školu v tom najlepšom možnom svetle, Samuel Dudáš postúpil do krajského kola Cezpoľného behu. Ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy.

  Poďakovanie patrí aj učiteľovi: Mgr. Gaľ Viktor.

 • Biela pastelka

  Do fotogalérie bol pridaný nový album Biela pastelka.

  24.9.2021

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria