Navigácia

Základné informácie História školy Darcovstvo krvi iBOBOR KLOKAN Záverečná správa školy SOČ Školský poriadok Olympiáda ľudských práv Absolventský program Sociálne štipendium ODPISY VYSVEDČENÍ Absolventská prax Informácia pre uchádzačov o zamestnanie Preukaz ISIC ISIC Transdata Ubian Bezplatná preprava ZSSK Ubytovanie Pomoc v korone

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach
Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach v školskom roku 2020/2021 je dostupná

klik Sprava_2020_21.pdf


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach
Strednej odbornej školy železničnej v Košiciach
v školskom roku 2019/2020

je dostupná

klik   vyhodnocovacia_sprava_2019_2020.pdf

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria