Navigácia

O predmetoch Predmetová komisia Nová podstrana Nová podstrana Nová podstrana Nová podstrana Nová podstrana

Stránky predmetovej komisie Občianska náuka

Nová podstrana

Projekty v rámci predmetu OBN, do ktorých sme zapojení ako škola : 

 Amnesty International

Európa v škole

Aktívne globálne školy

Človek v ohrození

Klimatická aliancia

Olympiáda ľudských práv

Práca s UNICEF

                                                                    

                                                                                                                                         

                                                                                            

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria