Navigácia

PROJEKT MVP PROJEKTY ŠKOLY SolidWorks Projekt " Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ železničnej v Košiciach"

PROJEKTY

PROJEKTY ŠKOLY

 

Projekt

„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ železničnej v Košiciach“

 

 

 

 

 

 

V školskom roku 2020/21 sme zapojení v projektoch :

 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  - klik Pomáhajúce profesie

1. Unicef - klik Unicef

2. Človek v ohrození - People in Peril

3. Červené stužky

4. Učíme v globálnych súvislostiach

5. Olympiáda ľudských práv

6. Amnesty international - klik Amnesty international

7. Iuventa - Kompas

8. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  - klik Pomáhajúce profesie

9. Zníženie energetickej náročnosti budovy Školského internátu 

   

 

V školskom roku 2019/2020 sme boli zapojení v týchto projektoch :

1. Unicef - klik Unicef

2. Človek v ohrození - People in Peril

3. Červené stužky

4. Učíme v globálnych súvislostiach

5. Olympiáda ľudských práv

6. Iuventa - Kompas

7. Amnesty international - klik Amnesty international

 

Ukončené projekty škoy :

1.Grafický program SolidWorks - výzva pre širšie uplatnenie absolventov SOŠ - klik pre detail


2. Príbehy bezprávia

3. Asociácia spotrebiteľov Slovenska - EÚ Diár

4. Každý iný, všetci rovní

5. Panáčik proti chudobe

6. Demokracia si ty

7. Modelový európsky parlament

8. Bohatstvo rozvojových krajín II.

9. Play energy

10. Aktívne globálne školy II.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola železničná, Palackého 14, Košice
  Palackého 14, 040 01 Košice

 • +421 55 7201100 - Ing. Jana Lenhardtová, riaditeľka školy
  +421 55 7201101 - sekretariát riaditeľky školy
  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy

  +421 55 6228363 - sekretariát riaditeľky školy


  +421 55 7201103 - PaedDr.Eva Wienerová, zást. riaditeľa školy

  +421 55 6780216 - faxové spojenie

  +421 55 7287368 - vrátnica školy

  055/6228363 kl. 306 - výchovná poradkyňa RNDr. Viera Švedová

  +421 55 6222584 školská kuchyňa a školská jedáleň

Fotogaléria